شعبه جدید متیا در  پارک چمران کرج افتتاح شد. برای دیدن لیست به روز شده ی شعبات متیا از صفحه ی "شعب ما" دیدن کنید.

جایزه بگیرید

با ارسال عکس های خود و شرکت در جشنواره ها از ما جایزه بگیرید!
می توانید در زمان جشنواره با ارسال 5 عکس با مشخصات ذکر شده از ما جایزه بگیرید و یا با عضویت در صفحات اینستاگرام متیا و مشیانه و ارسال عکس های خود یکی از برندگان جشنواره های ما باشید.